Att möta barn och unga som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld

  • Datum: –17.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västmanland
  • Föreläsning

För utsatta barn är förskola och skola många gånger de enda platser där de kan vara fria från våld och förtryck och där de har en möjlighet att möta personer utanför familjen. Eftersom dessa platser når alla barn har pedagoger stor möjlighet att upptäcka bristande omsorg och utsatthet.

Föreläsningen syftar till att belysa hur yrkesverksamma kan möta elever utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och skolans ansvar och möjligheter. Under föreläsningen kommer konkreta exempel på kopplingen mellan händelser och skolans regelverk utifrån den äldre läroplanen och exempel på nya möjligheter tack vare den nya läroplanen 2022 presenteras.

Föreläsningen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07