Utbildning i ”Samtal om våld”

  • Datum:
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Västra Götaland erbjuder utbildning i ”Samtal om våld” – en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalands län som arbetar i kommunal socialtjänst och idéburen sektor och möter våldsutövare för förändrande samtal. Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen. 

Utbildningen omfattar fem heldagar, 21–23 februari samt 21-22 mars 2023 kl. 9-16. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats