Barnafrid Talks: Hur påverkas barn av att bevittna våld? Kort- och långsiktiga konsekvenser

  • Datum: –16.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Barnafrid
  • Kontaktperson: Barnafrid
  • Föreläsning

Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barn och ungas utsatthet av våld presenteras och diskuteras. Föreläsningarna vänder sig till forskare och andra intresserade. De är kostnadsfria och sänds via Zoom.

Kjerstin Almqvist, är senior professor i psykologi vid Karlstads Universitet och tidigare verksam som barnpsykolog med inriktning på traumatiserade barn, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hennes forskning har framförallt gällt barn som bevittnat våld i sin familj samt barn och familjer som flytt undan krig och förföljelser. Sedan hon disputerade 1997 har hon lett en rad studier om barn som utsatts för våld i olika former och utvärderat olika insatser. Hon har även fört in behandlingsmetoderna Project Support och Child Parent Psychotherapy till Sverige.

Information och anmälan på Barnafrids webbplats