Myndighetsgemensam konferens om forskning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor

  • Datum: –00.01
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten, Barnafrid och Åklagarmyndigheten
  • Kontaktperson: Barnafrid
  • Konferens

Den 30 maj anordnar Barnafrid vid Linköpings universitet, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten en gemensam konferens med fokus på forskning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet är att tillgängliggöra aktuell forskning med målsättning att stärka kunskapen hos landets yrkesverksamma.

Konferensen kommer att presentera relevant och aktuell forskning för yrkesverksamma som arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på exempelvis en nationell eller regional myndighet eller yrkesverksamma som arbetar direkt i praktiken med att möta personer utsatta eller som löper risk att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Mer information på Linköpings universitets webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07