Barnrättsdagarna 2023

  • Datum:
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Stiftelsen Allmänna barnhuset
  • Kontaktperson: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Konferens

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen! Bakom denna satsning står Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Årets tema är varje barns rätt till en uppväxt fri från våld. 

Läs mer på Barnrättsdagarnas webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07