Informationsträff Kampanj "Det finns våld som inte syns men som känns"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar
  • Seminarium

Välkommen till informationsträff av våldsförebyggande kampanj "Det finns våld som inte syns men som känns". En kampanj som riktar sig till barn och unga för att förebygga våldsutsatthet i nära relation, våld i unga partnerrelationer och mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen Kalmar län och Kvinnojouren samt forskare om Ungas partnervåld presenterar tillsammans kampanjen; ambition, innehåll och syfte samt hur den kan användas.

Målgrupp: chefer, rektorer, strateger inom social hållbarhet/jämställdhet/folkhälsa, utbildningssamordnare, kvalitetsutvecklare, kommunikatörer inom skola och ungdomsverksamhet. 

Mer information på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07