Varför behöver vi arbeta våldsförebyggande?

  • Datum: –11.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Temadag

Välkommen till en digital förmiddag med fokus på det våldsförebyggande arbetet. För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Vad innebär detta och vilka normer rättfärdigar våldet?

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i regeringens 10 åriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Under denna förmiddag kommer vi att få lyssna till två erfarna utredare från Jämställdhetsmyndigheten. I slutet av webbinariet öppnar vi upp för tankar och åsikter kring hur vi gemensamt kan fortsätta att utveckla det våldsförebyggande arbetet på regional och lokal nivå.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom kommunala verksamheter, socialtjänsten, skolan, statliga myndigheter, hälso- och sjukvården, rättsväsendet och civilsamhället. Vi ser gärna att beslutsfattar som chefer och politiker deltar. Deltagare från Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten är välkomna.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07