Vägar framåt för god relationshälsa och sexuell hälsa för personer med IF och NPF

  • Datum: –16.00
  • Plats: Uppsala
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Uppsala
  • Temadag

Hur ska vi arbeta tillsammans för att fler personer med IF (intellektuell funktionsnedsättning) eller NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) ska må bra i sina relationer och sin sexualitet? Länsstyrelsen bjuder in till en workshop för att gemensamt synliggöra behov som finns och hitta vägar framåt.

Träffen vänder sig till yrkesverksamma inom Uppsala läns kommuner, regionen samt civilsamhället som i sitt arbete möter barn och unga samt vuxna med IF och NPF. Workshopen vänder sig också till yrkesverksamma som i sitt arbete möter föräldrar och andra viktiga vuxna till unga med IF och NPF.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsala läns webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07