Att motverka otrygghet och brott i skolan – en utbildning om framgångsrikt förebyggande arbete i skolan

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala, Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Uppsala
  • Temadag

Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län bjuder in till en digital förmiddag med inspirerande exempel om hur du kan arbeta för att motverka otrygghet och brott i skolan. Att förändra en negativ kultur görs lokalt!

Målgrupp: lärare, rektorer, elevhälsa, fritidsverksamhet, fältarbetare, kommunpoliser, brottsförebyggande samordnare eller andra förebyggande enheter som samarbetar med skolan.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07