Killar, heder och våld

  • Datum: –14.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västmanland
  • Föreläsning

Killar betraktas som familjens förlängda arm när det gäller att bevaka och kontrollera kvinnor och flickor. Många tvingas därför in i en förövarroll.

Föreläsningen belyser den dubbla utsattheten för killar som lever med hedersnormer. Många av dem tvingas in i en förövarroll där de förväntas bevaka, kontrollera och bestraffa närstående kvinnor och flickor. Syftet är att upprätthålla eller återupprätta familjens heder. Att mot sin vilja tvingas övervaka och kontrollera familjemedlemmar eller utöva våld mot dem är en särskild typ av våld. En kille som vägrar riskerar att själv utsattas för bestraffningar.

Föreläsningen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Målgrupp: yrkesverksamma och civilsamhälle som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och möter personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07