Familjens heder före liv och frihet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västmanland
  • Konferens

Rädslan att förlora hedern eller uppfattningen att man har förlorat den, kan leda till drastiska våldshandlingar i form av kontroll, fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Välkommen till en heldagskonferens med grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats