Maskulinitet i förändring – civilt försvar och militarisering

  • Datum: –16.00
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Örebro
  • Konferens

Länsstyrelsen, Region Örebro län och RF-SISU bjuder in till årets konferens i serien Maskulinitet i förändring.