Bortförda barn och unga – kunskapsläge, upptäckt och möjlighet att agera

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kronoberg, Hedersteamet Kronoberg
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kronoberg
  • Seminarium

Varje år förs hundratals barn och unga ut ur Sverige och sommarlovet är en period där barn löper extra stor risk att föras ut ur landet. Därför anordnar Länsstyrelsen Kronoberg tillsammans med Hedersteamet Kronoberg ett webbinarium om bortförda barn.

Webbinariet inleds med att Jämställdhetsmyndigheten redogör för innehållet i deras rapport Bortförda barn och unga, med fokus på riskfaktorer och vilka insatser som finns att göra innan och efter ett bortförande. Därefter informerar Utrikesdepartementets sektion för familjekonfliktfrågor om hur Sverige arbetar med länder där det finns avtal, kontra länder där det inte finns avtal. De berättar också vilket stöd UD kan ge samt ger exempel från verkligheten.

Under förmiddagen kommer även Anna Sörensson och Osama Attar, hederssamordnare i Kronoberg, att berätta om Hedersteamet Kronobergs verksamhet och vilket regionalt stöd som finns att få vid oro för att barn ska föras utomlands.

Var: Digitalt, deltagarlänk skickas någon dag innan

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07