Skyddat boende – hur förbereda inför kommande ny reglering?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Kontaktperson: Renée Andersson
  • Temadag

Regeringens förslag till reform för skyddat boende innebär stora förändringar för socialtjänsten. Lär dig mer om kommande lagstiftning och ta del av arbetssätt som kan stärka stödet till våldsutsatta vuxna och barn.

Dagen arrangeras av Sveriges kommuner och regioner inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning, där ett av målen är att stödja socialtjänsten att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Målgrupp: chefer, förtroendevalda, strateger och andra yrkesverksamma som arbetar med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i socialtjänsten. 

Mer information och anmälan på webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner

Senast uppdaterad: 2024-02-07