Konferens: Ett Dalarna fritt från våld

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Dalarna
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Dalarna
  • Konferens

Länsstrategin "Ett Dalarna fritt från våld" presenteras under en digital länskonferens. Konferensen är starten för att påbörja utrullningen av strategin i länet. Under konferensen deltar bland annat landshövding Helena Höij, Mats Nilsson, ordförande i Dalarnas kommunförbund och Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Konferensen riktar sig till politiker, chefer och yrkesverksamma inom området mäns våld mot kvinnor: våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats