Barn som upplever, bevittnar och utsätts för våld

  • Datum: –16.30
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg, Barnahus Gävleborg
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Utbildning

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg och Barnahus Gävleborg arrangerar en utbildning för dig som vill ha mer kunskap om hur våld påverkar barn och hur socialtjänsten kan upptäcka våld och bedöma risk i ärenden där barn upplever, bevittnar eller utsätts för våld i hemmet.

Syftet är att höja kunskapen kring barn som upplever, bevittnar och utsätts för våld samt att bidra till kunskapsutveckling för socialtjänst i länet som möter dessa barn och unga.

Utbildningen vänder sig främst till handläggare och chefer inom socialtjänst barn och unga i Gävleborgs län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07