Våld i ungas parrelationer

  • Datum: –14.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Seminarium

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Polisen region Mitt och Sandvikens kommun upprepar förra årets uppskattade seminarium och vill på nytt bjuda in länets elever i årskurs 9 att delta i ett digitalt seminarium.

Syftet med seminariet är att synliggöra problematiken och att öka kunskapen om olika typer av våld och våld i ungdomsrelationer. Fokus kommer även ligga på vad som är bra och sunda relationer samt var du kan få hjälp om du eller någon du känner behöver det. Under föreläsningens gång får eleverna själva vara delaktiga genom att ställa frågor anonymt via Menti.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07