Utbildning i bedömningsinstrumentet Patriark

  • Datum: –15.30
  • Plats: Värnamo
  • Arrangör: Länsstyrelserna Hallands och Jönköpings län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Hallands län
  • Utbildning

Länsstyrelserna i Hallands och Jönköping län bjuder in till utbildningsdag om PATRIARK-V2. Det är en bedömningsmetod som används för att bedöma och hantera risker vid hot om och utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.

Under utbildningen kommer man få kunskap om hur manualen är uppbyggd, hur professionella bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld och utsatthet av hedersförtryck samt hur man strukturerat genomför en PATRIARK-V2.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till socialsekreterare och behandlare inom socialtjänsten, verksamma i Hallands och Jönköpings län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Hallands webbplats