En kommun fri från våld – att sätta kommunen i rörelse (Hallands län)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Varberg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Hallands län
  • Temadag

Välkommen till föreläsning och workshops kring våld och våldsprevention, vad som skapar förändring och hur vi kan sätta kommunen i rörelse med utgångspunkt i handboken ”Inget att vänta på”.

Mål och syfte: Stärka kommuner att bedriva ett kunskapsbaserat och långsiktigt våldsförebyggande arbete, få kunskaper och färdigheter att utveckla ett systematiskt och sammanhållet förebyggande arbete i den kommunala kontexten.

Målgrupp: Kommunala tjänstepersoner/chefer och andra berörda nyckelpersoner, inom ex. skola, socialtjänst, fritid, omsorg samt förtroendevalda är välkomna.

Mer information och anmälan på webbplatsen för Länsstyrelsen Hallands län