Prostitution och beroende

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Utbildning

Länsstyrelserna i de fyra norrlänen hälsar er varmt välkomna till en utbildningsdag som syftar till att stärka arbetet för personer med missbruk och utsatthet i prostitution. Dagen kommer även omfatta kompetenshöjning gällande våld i nära relation mot kvinnor med beroende.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma och aktiva inom civilsamhället i Norrbotten. Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Mer information och anmälan på webbplatsen för Länsstyrelsen Norrbottens län