Våld i nära relation – agera som chef eller kollega

  • Datum: –00.01
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Jönköping
  • Utbildning

Nu är det dags för kunskapshöjande insatser inom våldspreventivt arbetsmiljöarbete. Målsättningen är att öka kunskapen när det gäller att uppmärksamma och ge relevant stöd till våldsutsatta och våldsutövande kollegor och medarbetare, som befinner sig i en livssituation där det förekommer våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen syftar till att ge deltagare en gemensam grund för att implementera ett våldspreventivt arbetsmiljöarbete med fokus på våld i nära relation. 

Målgrupp: Denna utbildning riktar sig till HR, chefer, skyddsombud, fackliga, företagshälsovård, politiker och strateger i Jönköpings län. Platserna på denna utbildning finns därför inte tillgängliga för andra intresserade.

Tillfälle 1: 
Tisdagen den 10 oktober kl 13.15 - 16.15, Elit Stora hotellet, Jönköping, adress: Hotellplan 3

Tillfälle 2: 
Torsdagen den 9 november kl 9.00 - 12.00, Rådhuset, Jönköpings kommun, adress: Rådhusparken

Mer information och anmälan på webbplatsen för Länsstyrelsen Jönköpings län