FREDA bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete med våldsutsatta

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till tvådagars-utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning. Teori varvas med praktiska övningar.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer. Deltagarantalet är begränsat och avser i första hand kommuner i Kalmar län. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats