Bilder kan förändra världen. Genusmedveten, normkritisk och inkluderande kommunikation

  • Datum: –19.00
  • Plats: Linnéuniversitetet, Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Föreläsning

Välkommen till en inspirerande föreläsning med Tomas Gunnarsson, känd som Genusfotografen. Tomas har i många år satt fingret på att bildspråk i media, reklam och offentlig kommunikation visar förlegade könsroller.

Att bilder kan förändra världen - det är huvudbudskapet i Genusfotografens mångåriga arbete med inkluderande och genusmeveten kommunikation. Representation i bild på våra hemsidor, i våra publikationer, i tidningar, i media har betydelse för vem som får utrymme. Vem finns på bilderna - vilka grupper inkluderas eller exkluderas? Vem gör vad, är aktiv eller passiv, objekt eller subjekt? Vinklar, ljus och sammanhang i samband med text har betydelse för att utmana förlegade normer kring kön, ålder, etnicitet, funkis och så vidare. Det går att påverka! Det är ett viktigt arbete inom ramen för demokrati, inkludering, jämställdhet och jämlikhet. Och inte minst - för kvalitèt när det gäller all kommunikation.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats