Utbildning i PATRIARK-V2

  • Datum: –16.00
  • Plats: Mönsterås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till en utbildning i PATRIARK. Utbildare är Marie Persson från Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö stad.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld, som socialsekreterare/handläggare inom socialtjänsten eller polisen. Krav: Du som deltar förväntas ha minst grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, då detta inte kommer gås igenom under dagen.

Syfte: Ge behörighet att använda PATRIARK-V2 och vägleda dig i ditt arbete att lokalisera, bedöma och hantera de individspecifika risk och sårbarhetsfaktorer varje fall innebär. Intyg ges efter fullföljd utbildning.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats