Utbildningsdagar: Våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Luleå
  • Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till två utbildningsdagar i samverkan med Centrum mot våld, Luleå kommun. Utbildningarna anordnas i Luleå.

För vem?

Dag 1: Du som arbetar inom socialtjänst eller annan kommunal verksamhet som vill ha en grundutbildning om våld i nära relationer. Utbildningen omfattar både personer som är utsatta och barn som upplever våld i nära relationer.

Dag 2: Du som arbetar inom socialtjänst eller annan kommunal verksamhet och vill lära dig mer om FREDA bedömningsinstrument, en utbildning för dig som behöver stöd att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam i Norrbottens läns kommuner.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Norbottens webbplats