Norrbottens barnrättsdag

  • Datum: –15.30
  • Plats: Luleå
  • Arrangör: Flera arrangörer
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Temadag

Markera den 27 oktober i kalendern. Då sätter vi barns rättigheter på agendan för sjätte året i rad genom Norrbottens barnrättsdag.

Ett forum för kunskap, inspiration och dialog: 

Norrbottens barnrättsdag är ett forum för kunskap, inspiration och dialog om barns rättigheter. Det är en mötesplats för politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner och yrkesverksamma inom alla offentliga och civila verksamheter som direkt eller indirekt möter och påverkar barn i Norrbottens län.

Arrangörer: 

Barnrättsdagen 2023 arrangeras i samverkan mellan Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens kommuner, Region Norrbotten, Rädda barnen och Rättighetscentrum Norrbotten.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats