Hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism

  • Datum: –17.00
  • Plats: Hybrid
  • Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Konferens

Arbetet mot hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism är viktigt för samhället. Finns det samband mellan dessa och hur ser det ut?

Konferensen riktar sig till dig som arbetar i kommun, statlig myndighet och civilsamhälle.

Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten är tillsammans med den länsgemensamma spetsgruppen Resursgrupp heder arrangörer. Konferensen är en del i länens arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats