Samtal om våld (Länsstyrelsen Skåne län)

  • Datum:
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Skåne
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.

Utbildningen riktar sig till personal inom kommunal socialtjänst och idéburen sektor som möter våldsutövare för förändrande samtal.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats