Spridning av "Liten och trygg" (Stockholm)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Seminarium

Välkommen till ett seminarium där vi informerar om Brottsoffermyndighetens handledningsmaterial "Liten och trygg". Vi delar också med oss av erfarenheter från implementeringen av handledningen i Järfälla kommun.

Målet med seminariet är att inspirera förskoleverksamheter i Stockholms län till att implementera handledningen som ett verktyg för förskolepersonal att uppmärksamma barn som utsätts för våld och säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07