Utbildningsdag för kursledare Webbkurs heder, tillfälle 1

  • Datum: –16.30
  • Plats: Stockholm
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Utbildning

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan processleda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av Webbkurs heder, webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: Yrkesverksamma som har i uppdrag att kompetensutveckla kollegor inom socialtjänst, skola och förskola om hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats