Våld mot barn med funktionsnedsättning

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Konferens

Välkommen till en konferens om våld mot barn med funktionsnedsättning. Under temat mer utsatta än andra lyfter vi frågan om hur vi kan stärka arbetet för att förebygga våld mot barn med funktionsnedsättning.

Syftet med konferensen är att förmedla kunskap inom området. Konferensen är även startskottet på en flerårig utbildningssatsning (2024–2026) som vänder sig till yrkesverksamma i Stockholms län som möter barn med funktionsnedsättning.

Målgrupp: chefer och beslutsfattare samt strateger och samordnare inom socialtjänst barn och ungdom, LSS, skola, fritidsverksamhet, elevhälsa, ungdomsmottagningar, barnhälsovård och habiliteringen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats