Vad innebär kommande lagändringar om skyddat boende – och hur ska vi förbereda oss?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Temadag

I augusti 2022 kom ett utkast till lagrådsremiss som innehåller förslag som ska förbättra skyddet och stödet till dem som behöver skyddat boende. Välkommen till en träff där vi ger information om vilka förändringar lagförslaget innebär, med utrymme för diskussioner.

Syftet med träffen är att ge fördjupad information om de förändringar som lagförslagen avseende skyddat boende kommer att innebära, samt ge utrymme för diskussioner om behov av utveckling av det lokala arbetet i frågan.

Träffen vänder sig till dig som är samordnare/strateg för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel eller chef för vuxen-, barn- och ungdomsenheter i Stockholms län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07