Metodkonferens Vill du?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt och på plats i Stockholm
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Konferens

Du som arbetar inom skola eller med våldsförebyggande arbete välkomnas till en konferens där vi går igenom stödmaterialet Vill du? – ett filmbaserat material om sex, kommunikation och gränser riktat till elever på högstadiet och gymnasium.

Under två års tid och tillsammans med sju olika skolor har RFSU, med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen Stockholm, utvärderat Vill du? Det är nu ett omfattande, utvärderat och undersökt stödmaterial för att leda samtal om samtycke med unga i linje med de nya skrivningarna i läroplanen.

Under metodkonferensen får ni möta skolpersonal, forskare, elever och projektledare i samtal om resultat, men också om materialets kvaliteter. Dessutom presenteras den digitala manualen, både de delar som är stöttande bakgrundsmaterial för skolpersonal och direkta praktiska lektionsupplägg att använda tillsammans med elever.

Målgrupp: skolpersonal (ledning, lärare och elevhälsa), kommunala strateger och verksamhetsutvecklare inom områdena skola och våldsförebyggande arbete.

Digitalt -- anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Fysiskt -- anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats