Utbildning i SARA och PATRIARK

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Värmland med flera
  • Utbildning

Enligt HSLF-FS 2022:39 ska socialnämnden bedöma risken för ytterligare våld i ärenden som rör våld i nära relationer. Socialnämnden bör, enligt samma föreskrifter, använda en standardiserad bedömningsmetod. Under två dagar kommer du få utbildning i riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK. Efter genomförd utbildning får du ett diplom. 100%-ig närvaro krävs för att få diplom.

Syfte: Att du efter genomförd utbildning kan genomföra hot- och riskbedömningar som strukturerats utifrån riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som i din tjänst gör hot- och riskbedömningar i ärenden som rör mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer och våld i nära relationer. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats