Lunchseminarium om socialtjänstens arbete med våldsutövare

  • Datum: –13.00
  • Plats: Digitalt och på plats
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Värmland
  • Föreläsning

Hösten 2021 fick socialnämnderna ett lagstadgat ansvar att arbeta med våldsutövare. Under lunchseminariet kommer du få ta del av några exempel på det goda arbetet med våldsutövare som görs i olika verksamheter i länet.

Syfte: Att du som deltar får information om tre värmländska verksamheters arbete med våldsutövare och genom detta, inspiration till din egen verksamhets arbete med våldsutövare.

Målgrupp: Medarbetare inom socialtjänst samt samverkansparter till socialtjänst som önskar få mer information om socialtjänstens arbete med våldsutövare.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands läns webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07