Hedersrelaterat våld och förtryck och sexuell exploatering av barn och unga

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlstad
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Värmland
  • Temadag

Länsstyrelsen Värmland och Brottsofferjouren Värmland bjuder in till en dag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuell exploatering av barn och unga utifrån kampanjerna Bortförd och Det kan börja med en bild.

Dagen riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen barn och unga.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats