Att fråga om våld och nya föreskrifter för socialtjänst och hälso- och sjukvården samt tandvården

  • Datum: –13.00
  • Plats: Karlstad
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland
  • Utbildning

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland arrangerar denna förmiddag tillsammans.

Syfte: Att du som deltar känner dig trygg i att ställa frågor om våld och har den kunskap som behövs för att i ett första skede möta personer som utsatts för våld i nära relation.

Att du som deltar har kunskap om innehållet i föreskrifterna HSLF-FS 2022:39 samt hur dessa kan omsättas i praktiken.

Målgrupp: Främst beslutsfattare, chefer och arbetsledare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård. Även medarbetare som arbetar direkt med klienter, brukare och patienter inom ovan nämnda verksamheter är välkomna.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats