Socialt hållbar frukost: Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar

  • Datum: –09.15
  • Plats: Digitalt
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Värmland
  • Seminarium

I början av året presenterade Stiftelsen Allmänna barnhuset rapporten ”Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar". Under mötet presenterar Stiftelsen Allmänna Barnhuset resultatet av enkäten som drygt 3 000 elever i årskurs tre på gymnasiet har svarat på.