Om hon varit man – våld i samkönade relationer

  • Datum: –20.00
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten med flera
  • Föreläsning

Våld i kvinnors samkönade relationer är ungefär lika vanligt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ändå är det få våldsutsatta kvinnor som söker stöd hos myndigheter eller ideella organisationer. Varför ser det ut så? Och vad kan vi göra åt det?

Vi bjuder in till två tillfällen där Uppsala kvinnojour föreläser utifrån boken. Kvinnojouren i Umeå finns på plats och berättar om sitt arbete med målgruppen.

Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Region Västerbotten arrangerar i samband med Umeå Pride.

Föreläsning för yrkesverksamma
Tid: 13.30-15.30.
Plats: P5, Umeå.

Anmälan behövs. 

Föreläsning för allmänheten
Tid: 18.00-20.00.
Plats: Kulturhuset Klossen, Umeå.

Ingen anmälan behövs.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats