Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –15.00
  • Plats: Lycksele
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Utbildning

Arbetar du med integrationsfrågor och vill lära dig mer om hedersrelaterat våld och förtryck? Länsstyrelsen i Västerbotten bjuder in till en utbildningsdag i Lycksele.

Hedersrelaterat våld och förtryck utmärks bland annat av att flera, främst närstående, personer kan utöva och sanktionera kontroll och våld mot en eller flera kvinnor och flickor. Föreställningen om heder bygger på starkt patriarkala och heteronormativa ideal och kan även motivera våld och förtryck av unga män och pojkar, särskilt hbtq-personer.

Dagen riktar sig till yrkesverksamma och aktörer från ideell sektor som möter målgruppen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats