Brottsofferkonferens 2023, Västernorrland

  • Datum: –16.30
  • Plats: Sundsvall
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Konferens

Polismyndigheten region Nord, Brottsofferjouren Västernorrland samt Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till 2023 års samarbetskonferens i frågor som berör brottsutsatta personer.

Konferensen riktar sig till representanter från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, kommuner, skolväsendet, civilsamhället, näringsliv, vård och omsorg, stödorganisationer med flera.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats