Konferens: Vi kan alla göra skillnad! (Västmanlands län)

  • Datum: –15.30
  • Plats: Västerås
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västmanland
  • Konferens

Välkomna till den årliga konferensen "Vi kan alla göra skillnad" som i år har temat: Barn i våldsmiljö. Konferensen fokuserar på hur du som personal i skolan kan upptäcka barn som växer upp i våldsmiljö, om anmälningsplikt och om vad du kan och bör göra om du misstänker att ett barn är utsatt för våld.

Barn som växer upp i familjer där det finns våld, missbruk, psykisk ohälsa och/eller kriminalitet löper stor risk att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. Många av dessa barn klarar sig bra ändå tack vare flera olika, men betydelsefulla, faktorer i omgivningen. Exempelvis vuxna som ser och agerar samt tillgången till de stödinsatser som erbjuds. På konferensen får du lära dig mer om hur du kan upptäcka barn som far illa och hur du då agerar och bemöter barnet.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till förskole- och skolpersonal i Västmanlands län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats