Utbildning i PATRIARK – V2

  • Datum:
  • Plats: Göteborg
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Utbildning

Den 12-13 oktober anordnar Länsstyrelsen Västra Götaland en tvådagarsutbildning i bedömningsmetoden PATRIARK – V2.

PATRIARK är en bedömningsmetod som används för att bedöma och hantera risker vid hot om och utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen syftar till att ge kunskap och vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld och utsatthet av hedersförtryck. Den pågår under två dagar och innehåller både teoretisk kunskap och praktisk träning. Vid genomförd utbildning erhålls utbildningsbevis och därmed behörighet att använda PATRIARK - V2 i sitt arbete.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig primärt till behandlare/handläggare/ socialsekreterare inom socialtjänsten i Västra Götalands län, vilka i sin profession kan möta personer där det finns
en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld och förtryck. Sekundärt vänder sig utbildningen till personer som arbetar i kvinnojour, tjejjour eller mansjour i Västra Götalands län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats