Våld ur ett livsloppsperspektiv

  • Datum: –16.30
  • Plats: Digitalt
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Örebro
  • Temadag

Länsstyrelserna i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Värmland och Örebro bjuder in till en heldag med fokus på hur våldet yttrar sig under livets olika faser.

Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Värmland och Örebro län inom kommun, myndighet, civilsamhälle och region.

Evenemanget är en del av En vecka fri från våld. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07