Frukostföreläsning om prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  • Datum: –09.30
  • Plats: Digitalt
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland
  • Föreläsning

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland bjuder in till frukostföreläsningar sista torsdagen i varje månad, augusti-november under hösten 2023.

Föreläsningarna sker digitalt under ”frukosttid” och välkomnar alla som vill ha mer information och kunskap om arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07