Relationer som funkar - om funktionsnedsättning och våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linköping
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland
  • Temadag

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland bjuder in till en kunskapshöjande dag om funktionsnedsättning och våld i nära relationer.

Risken att utsättas för alla typer av våld är nästan dubbelt så stor för personer med funktionsnedsättning än för dem utan. Våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om att slå någon, ta strypgrepp, sparka, knuffa, hålla fast eller begå sexuella övergrepp. Att använda kränkande ord och hota någon är också en typ av våld.

Förutom det våld som drabbar alla riskerar personer med funktionsnedsättning att utsättas för våld som är direkt kopplat till funktionsnedsättningen. Det kan handla om att någon gömmer ens hjälpmedel, vägrar teckenspråkstolka eller straffar personen ekonomiskt.

Syftet med dagen är att ge en bred bild av hur våldet tar sig uttryck, hur en kan upptäcka våldet samt vilket stöd som finns för målgruppen.

Målgrupp: Yrkesverksamma och politiker som i sin roll kan möta individer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats