En vecka fri från våld i Östergötlands län 2023

  • Datum:
  • Plats: Flera platser
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland med flera
  • Temadag

Under vecka 47 uppmärksammas den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld i Östergötlands län.

2023 infaller En vecka fri från våld vecka 47. Veckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Initiativet har varit årligen återkommande och under veckan sker aktiviteter såväl nationellt som lokalt. Syftet med veckan är att uppmärksamma att våld går att förebygga.

Mer information på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07