Barnafrid Talks: När förskolan möter hedersrelaterat förtryck och våld

  • Datum: –16.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Barnafrid
  • Kontaktperson: Barnafrid
  • Föreläsning

Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barn och ungas utsatthet av våld presenteras och diskuteras. Föreläsningarna vänder sig till forskare och andra intresserade. De är kostnadsfria och sänds via Zoom.

Devin Rexvid, universitetslektor föreläser om sin senaste forskning som har tittat på hur förskolepersonalen hanterar konkurrerande föreställningar och normer. Forskningen har också undersökt hur mödrar hanterar, sett ur förskolepersonalens perspektiv, konkurrerande föreställningar och normer och den konflikt som kan uppstå mellan förväntningar från gruppen och de uppställda förväntningarna från samhället. Vilka erfarenheter ser personal i förskolan om mödrarnas behov?

Mer information och anmälan på Barnafrids webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07