Konferens: Våld, förtryck och heder - tidiga insatser för en trygg fritid

  • Datum: –16.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Kontaktperson: MUCF
  • Konferens

Välkommen till en inspirationskonferens för dig som möter unga på deras fritid. Hur kan vi som möter unga på deras fritid jobba främjande och förebyggande på ett sätt som fungerar? Svaret på den frågan söker vi tillsammans den 11 december.

Under dagen fördjupar vi våra kunskaper om våldsförebyggande arbete. Vi lär oss mer om hedersrelaterat våld, förtryck och utanförskap bland unga, samt om kostnader som samhället kan undvika genom tidiga insatser.

För vem: Konferensen vänder sig i första hand till dig som fattar beslut om, och i, ungas fritidsverksamhet. Övriga intresserade är också varmt välkomna!

Mer information och anmälan på MUCF:s webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07