Heder och gängkriminalitet – vad innebär de senaste ändringarna i lagstiftningen?

  • Datum: –10.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Dalarna
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Dalarna
  • Föreläsning

Vill du veta mer om de senaste ändringarna i lagstiftningen gällande hedersrelaterad brottslighet? Och vad förändringarna kan innebära för dig som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersnormer har stort utrymme i många kriminella gäng och de hierarkiska strukturerna är ofta komplicerade. För att hedern ska bevaras måste vissa regler följas, och om dessa bryts utsätts hela gruppen för skam.

Målgrupp: Den här föreläsningen riktar sig till dig som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och möter personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreläsare: Hanna Cinthio har över tjugo års erfarenhet av strategiskt och praktiskt arbete inom och utom Sverige med frågor rörande kulturella normkonflikter och hedersproblematik. Hon har i sin forskning intervjuat personer dömda till fängelse och arbetat strategiskt förebyggande i Malmös skolor.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07